Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1925322

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1925322

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1925322
Onderwerp Niet instemmen met het burgerinitiatief Indische buurt Noord
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 april 2017 17:30 - Adviescommissie
Besluit:

Wethouder Reynvaan dankt de initiatiefnemer voor het initiatief. Het initiatief is beoordeeld op financieel en technisch aspect, maar ook op draagvlak. Dit heeft geleid tot het voorliggend advies van het college.