Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1920653

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1920653

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1920653
Onderwerp Vaststellen scopewijzigingen Merwedestraat-Oranjelaan en voteren aanvullend krediet
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Onderwerp Vaststellen scopewijzigingen Merwedestraat-Oranjelaan en voteren aanvullend krediet
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PAJM de Vet, 770 5029
Datum B&W Besluit 04-04-2017
Gerelateerde zaak 1832012
Agendacommissie 18-04-2017
Adviescommissie 23-05-2016
Raad 27-06-2017 betrekken bij KN
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het college stelt voor om het ambitieuze plan met 3 rijen bomen te wijzigen en terug te gaan naar een inrichting met behoud van de huidige 2 rijen bomen in de middenberm. Het projectbudget kan daarmee ongewijzigd blijven. Voor onontkoombare scopewijzigingen Onderzoek Prins Hendrikbrug, Geluidswerende maatregelen en aansluiting Noordendijk is aanvullend krediet nodig van totaal € 550.000,-.

Gepubliceerd 20-04-2017