Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1920638

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1920638

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1920638
Onderwerp Vaststellen bouwverordening gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Onderwerp Vaststellen bouwverordening gemeente Dordrecht
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 04-04-2017
Gerelateerde zaak 1825398
Agendacommissie 18-04-2017
Raad 9-05-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeentelijke bouwverordening is voor het laatst gewijzigd in 2010. Sindsdien hebben diverse wetswijzigingen plaatsgevonden en is ook het gemeentelijk beleid op een aantal punten bijgesteld. Verder maakt de komst van de Omgevingswet een actuele bouwverordening noodzakelijk, zodat de gemeentelijke regelingen op orde zijn op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt. De gemeente is bovendien door de rechtbank al een keer gewezen op inconsistenties tussen nieuw beleid en de bouwverordening. Wij stellen uw raad daarom voor de bijgevoegde geactualiseerde Bouwverordening gemeente Dordrecht vast te stellen.

Gepubliceerd 20-04-2017