Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1920638

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1920638

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1920638
Onderwerp Vaststellen bouwverordening gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bouwverordening gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bouwverordening gemeente Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Bouwverordening Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting Bouwverordening Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bebouwde Kom 24 september 2013 Bijlage
Icoon voor documenttype Kaart Bijlage
Icoon voor documenttype Kaart 6 welstandsniveaus Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1825398 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1835333 Raadsbesluit