Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 191997

Gemeente Dordrecht

Dossier - 191997

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 191997
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerp-bestemmingsplan 'Herziening zone industrielawaai Groote Lindt / Dordt-west'
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2009 11:09:33
Voorloop Dossier 136482 (Raadsinformatiebrief herziening zone industrielawaai Groote Lindt/Dordt-west)
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerp-bestemmingsplan 'Herziening zone industrielawaai Groote Lindt / Dordt-west'
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.A.K. Niemantsverdriet (078) 6396536
Datum B&W Besluit 26-05-2009
Datum verzending 10-06-2009
Agendacommissie 16-06-2009
Adviescommissie 22-09-2009 kbp op verzoek PvdA en BVD
Raad 29-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 2 december 2008 heeft u de raadsinformatiebrief over het voorontwerp bestemmingsplan 'Herziening zone industrielawaai Groote Lindt/Dordt-west' voor kennisgeving aangenomen. In het daarop volgende inspraaktraject is één inspraakreactie ontvangen en een aantal reacties van de overlegpartners. In de bijlage bij de brief wordt de zakelijke inhoud van deze reacties weergegeven en wordt de reactie van het college daarop vermeld. Daaruit blijkt dat de reacties het college geen aanleiding geven tot aanpassingen in het ontwerp. Met deze brief informeert het college u over de reacties en over het feit, dat het ontwerp ter visie is gelegd. Na afloop van de ter visielegging zal het ontwerp u ter vaststelling worden aangeboden.
Gepubliceerd 08-06-2009