Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1919772

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1919772

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1919772
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van Raadsinformatiebrief over stand van zaken richting de Kadernota 2018 (Risnr. 1919445)
Ingekomen/gepubliceerd 03-05-2017 12:52:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van Raadsinformatiebrief over stand van zaken richting de Kadernota 2018 (Risnr. 1919445) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Rib Svz richting Kadernota Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Rib SvZ richting Kadernota 2018 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Opheffen geheimhouding Raadsbesluit