Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1919772

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1919772

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1919772
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van Raadsinformatiebrief over stand van zaken richting de Kadernota 2018 (Risnr. 1919445)
Ingekomen/gepubliceerd 03-05-2017 12:52:31
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van Raadsinformatiebrief over stand van zaken richting de Kadernota 2018 (Risnr. 1919445)
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 03-05-2017