Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1919445

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1919445

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1919445
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken richting de kadernota 2018
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 10-04-2017 18:38:24
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken richting de kadernota 2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar BW Burger, 770 4965
Datum B&W Besluit 04-04-2017
Gerelateerde zaak 1831235
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 10-04-2017