Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1916348

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1916348

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1916348
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel (her)benoemen leden Welstand- en Monumentencommissie (Ris 1915344)
Ingekomen/gepubliceerd 03-05-2017 12:52:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsbesluit WMC bekrachtigen geheimhouding Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel (her)benoemen leden Welstand- en Monumentencommissie (Ris 1915344) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage RV benoeming leden WMC Raadsbesluit