Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1915972

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1915972

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1915972
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoeringsplan handhaving 2017
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-04-2017 16:46:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 juni 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 mei 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief over het uitvoeringsplan handhaving 2017 ter kennisname te agenderen voor de raad.
Een nieuwe afweging van de prioriteiten m.b.t. handhaving wordt verwacht in oktober (bij Begroting 2018).

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 april 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief over het uitvoeringsplan handhaving te bespreken in een volgende commissievergadering. Politieke vragen zijn: Op welke manier kunnen wij als raad invloed uitoefenen op de speerpunten en kunnen wij zelf ook speerpunten aandragen? (BVD), Is er m.b.t. handhaving de juiste balans tussen de binnenstad en overige wijken? (CDA), worden de goede keuzes gemaakt als we kijken naar wensen van bewoners? (SP).