Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1915344

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1915344

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1915344
Onderwerp Nieuw en (her)benoemen van leden van de Welstand- en Monumentencommissie per 1 mei 2017
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Nieuw en (her)benoemen van leden van de Welstand- en Monumentencommissie per 1 mei 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Nieuw en (her)benoemen van leden van de Welstand- en Monumentencommissie per 1 mei 2017 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit WMC bekrachtigen geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD WMC.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 1823135 B&W besluit
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage RV benoeming leden WMC Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1830168 Raadsbesluit