Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1915344

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1915344

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1915344
Onderwerp Nieuw en (her)benoemen van leden van de Welstand- en Monumentencommissie per 1 mei 2017
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Onderwerp Nieuw en (her)benoemen van leden van de Welstand- en Monumentencommissie per 1 mei 2017
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 28-03-2017
Gerelateerde zaak 1823135
Agendacommissie 18-04-2017
Raad 9-05-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op grond van artikel 12b, lid 4 van de Woningwet kunnen leden van de welstands-commissie maximaal drie jaar zitting hebben in de commissie en daarna nog voor maximaal drie jaar worden herbenoemd. Vorig jaar is de voorzitter tussentijds vertrokken en heeft de commissie haar werk voortgezet met vijf leden. Naar aanleiding van dat vertrek is destijds besloten om het aantal leden van de commissie niet opnieuw naar zes te brengen, maar voortaan met vijf leden verder te gaan. Thans zijn de volgende drie rollen vacant: burgerlid, bouwhistoricus en voorzitter. Voorgesteld wordt een van de reeds zittende leden te benoemen als voorzitter en het burgerlid en de bouwhistoricus te vervangen door leden met dezelfde deskundigheid. Deze zijn via een sollicitatieprocedure geselecteerd. Voor de functie van burgerlid waren 51 belangstellingen! Wij hebben geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bijlage inzake de introductie van de nieuw te benoemen commissieleden, omdat hierin gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen eerbieding van de persoonlijke levenssfeer van die nieuwe leden. Het betreft immers persoonsgegevens van deze leden. Uw raad wordt gevraagd deze geheimhouding te bekrachtigen.

Gepubliceerd 20-04-2017