Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1910951

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1910951

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1910951
Onderwerp Zienswijze namens Interbest B.V. op ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16 - N3
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Onderwerp Zienswijze namens Interbest B.V. op ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16 - N3
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Agendacommissie 18-04-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 20-04-2017