Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1910951

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1910951

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1910951
Onderwerp Zienswijze namens Interbest B.V. op ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16 - N3
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 april 2017 17:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.