Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1910462

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1910462

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1910462
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontoereikende capaciteit jeugdhulp en inzet sociaal netwerk middels PGB
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 10-04-2017 18:38:24
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 juni 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 18 april 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie debatteert met de wethouder over tekortkomingen in de jeugdhulp.
Vragen die passeren zijn (onder andere): is de opgetuigde structuur niet goed of schiet de uitvoering tekort? Zijn de rollen tussen gemeenten, Serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams duidelijk, en houden zij zich aan hun rol? Hoe communiceren zij richting gezinnen? Krijgen gezinnen de juiste (onafhankelijke?) cliëntondersteuning? En welke mate van bureaucratie voor gezinnen is acceptabel?

De wethouder benadrukt graag dat veel goed gaat in jeugdhulp maar erkent dat er zaken zijn die beter moeten. Commissie en wethouder komen overeen om nader onderzoek te doen naar het functioneren van de jeugdhulp. Fracties doen suggesties voor onderzoeksvragen. De wethouder zegt de commissie toe een voorstel te doen voor de onderzoeksvragen en hier in een van de eerstvolgende vergaderingen op terug te komen.
De wethouder zegt ook toe na vragen van fractie BVD informatie te sturen over cliëntondersteuning.
De commissie stuurt de RIB voor kennisgeving aan de raad.