Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1910460

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1910460

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1910460
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Springerweg
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Springerweg Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Ontheffing provincie Algemeen
Icoon voor documenttype Toelichting BP Herziening Springerweg Algemeen
Icoon voor documenttype Regels 2e herziening Springerweg Algemeen
Icoon voor documenttype Kaart 2e herziening Springerweg Algemeen
Icoon voor documenttype Natuurtoets Kros Springerweg Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Bodem 161329 rapport NO X423 Springerweg-Noorder Elsweg (Kros) Algemeen
Icoon voor documenttype Bodem 160256 rapport perceel X423 Noorder Elsweg (Kros) Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Springerweg Voorblad stukken