Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1910457

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1910457

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1910457
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verantwoording en accountantscontrole Sociaal domein 2016 in de Drechtsteden
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-04-2017 16:46:05
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verantwoording en accountantscontrole Sociaal domein 2016 in de Drechtsteden
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar LJ van den Beukel, 770 44160
Datum B&W Besluit 21-03-2017
Gerelateerde zaak 1816229
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 12-04-2017