Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1910452

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1910452

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1910452
Onderwerp Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ t.b.v. subsidiering Veilig Thuis en Crisis Interventie Team
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 10-04-2017 18:38:24
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ t.b.v. subsidiering Veilig Thuis en Crisis Interventie Team Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1821184 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept zienswijze.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Brief verzoek tot zienswijze gemeenteraden op begrotingswijziging.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Informatiebrief over oplossen capaciteitsprobleem VT en CIT en positionering VT - getekend.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 2016 12 15 Adviesnota positionering Veilig Thuis en subsidie 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1821184 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1825455 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Zienswijze brief Algemeen