Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1910452

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1910452

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1910452
Onderwerp Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ t.b.v. subsidiering Veilig Thuis en Crisis Interventie Team
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 10-04-2017 18:38:24
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 mei 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van fracties VSP, PvdA en GroenLinks.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 18 april 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fracties kunnen instemmen met de zienswijze, maar hebben wel kanttekeningen.
Fractie VVD stelt de beheersbaarheid van de financiën aan de orde, met steun van de PvdA. Wat zijn de oorzaken van de tekorten? Waarom is (meermaals) meer geld nodig? Hoe stuurt de wethouder hierop?
Wethouder Van der Linden onderstreept de complexiteit van begroten op basis van ontwikkeling van de (moeilijk te voorspellen) zorgvraag.

De commissie besluit de zienswijze als hamerstuk naar de raad te sturen.
Fractie VVD kondigt aan waarschijnlijk een stemverklaring te willen afleggen.

Aanvullend vraagt fractie PvdA aandacht voor de toenemend groeiende en complexer wordende organisatiestructuur van DG&J - zou deze juist niet klein en eenvoudig worden gehouden, gezien de financiële problematiek van enkele jaren geleden?
Ook vraagt de fractie zich af of het niet beter is om nu direct voor heel 2017 extra budget beschikbaar te stellen, in plaats van tot en met juni. Tot slot suggereert PvdA om Veilig Thuis onder te brengen in een aparte stichting.

De wethouder zegt toe om de commissie nader te informeren over de positionering en situatie van het Crisis Interventie Team (CIT) vanaf 1 juli a.s.