Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1909432

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1909432

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1909432
Onderwerp Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging SO
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 21-03-2017 15:38:29
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 maart 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is ontevreden over het feit dat zij zo laat het stuk krijgen en vervolgens kort de tijd hebben om dit bespreken (deadline is 4 mei). Besloten wordt dit stuk toch te agenderen voor 18 april.