Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1904331

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1904331

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1904331
Onderwerp Raadsinformatiebrief over overgang archeologische opgravingsvergunning naar certificeringsstelsel
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-03-2017 16:26:13
Onderwerp Raadsinformatiebrief over overgang archeologische opgravingsvergunning naar certificeringsstelsel
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Dorst, 770 4904
Datum B&W Besluit 14-03-2017
Gerelateerde zaak 1812080
Agendacommissie 21-03-2017
Raad 28-03-2017
Gepubliceerd 21-03-2017