Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1903604

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1903604

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1903604
Onderwerp GEVUDO: ontwerp-begroting 2018 en meerjarenbegroting t/m 2021
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 15:04:32
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 maart 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief om advies in handen te stellen van het college.