Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1903188

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1903188

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1903188
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A (RIS 1902267)
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2017 14:30:08
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A (RIS 1902267)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 28-02-2017
Gepubliceerd 23-03-2017