Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1903188

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1903188

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1903188
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A (RIS 1902267)
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2017 14:30:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 maart 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.