Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1902770

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1902770

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1902770
Onderwerp Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester Dordrecht 2017
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 18:36:29
Onderwerp Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester Dordrecht 2017
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Portefeuille houder Velden, Peter van der (P.A.C.M.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.E.T. Wepster 078 7704987
Datum B&W Besluit 12-03-2017
Raad 16-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Samenvatting Vanwege het vertrek van de heer Brok is een vacature ontstaan voor de functie van burgemeester van Dordrecht. De heer Van der Velden is door de Commissaris van de Koning aangewezen als waarnemend burgemeester tot het moment dat een nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt beëdigd en geïnstalleerd. Op grond van de gemeentewet dient de gemeenteraad een profielschets voor de kroonbenoemde burgemeester op te stellen welke als basis dient voor het selecteren van twee benoembare kandidaten. Het presidium heeft hiertoe een voorbereidingscommissie in het leven geroepen. Deze voorbereidingscommissie bestaat uit de fractievoorzitters (leden), de griffier (secretaris en adviseur), de gemeentesecretaris, één collegelid en de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad (adviseurs). U wordt gevraagd de door de voorbereidingscommissie opgestelde profielschets na gesprek met en in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland vast te stellen.

Gepubliceerd 16-03-2017