Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1902770

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1902770

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1902770
Onderwerp Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester Dordrecht 2017
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 18:36:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester Dordrecht 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Vaststellen profielschets burgemeester Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Vaststellen profielschets burgemeester Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Gemeente Dordt profielschets nieuwe burgemeester Algemeen