Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1902291

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1902291

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1902291
Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: begrotingscirculaire 2018 - 2021 Gemeenschappelijke regelingen en gemeenten
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 15:04:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 1817539 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: begrotingscirculaire 2018 - 2021 Gemeenschappelijke regelingen en gemeenten Voorblad stukken
Icoon voor documenttype begrotingscirculaire 2018 - 2021 Gemeenschappelijke Regelingen Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype begrotingscirculaire 2018 -2021 gemeenten Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat