Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1902291

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1902291

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1902291
Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: begrotingscirculaire 2018 - 2021 Gemeenschappelijke regelingen en gemeenten
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 15:04:32
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 maart 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.