Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1902267

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1902267

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1902267
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-03-2017 16:26:13
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B de Boer, 770 4861
Datum B&W Besluit 07-03-2017
Gerelateerde zaak 1806186
Agendacommissie 21-03-2017
Raad 28-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij stellen uw raad voor het kassencomplex "Oudendijk" aan de Oudendijk 162A in exploitatie te nemen. Eerder heeft uw raad op 17 februari 2015 reeds ingestemd met de planuitvoering voor deze locatie voor zelfbouw (zaaknummer 1516011). Door middel van het openen van de grondexploitatie kunnen de kosten van het bouw- en woonrijp maken van de locatie geactiveerd worden. Conform de planning wordt er in het tweede kwartaal 2017 gestart met slopen van de opstallen, het saneren van de grond en het voorbelasten. De verkoop start na het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan. Naar verwachting kunnen de eerste zelfbouwers in de zomer van 2018 starten met de bouw van hun woning. De te maken gemeentelijke kosten worden naar verwachting ruimschoots gedekt door de grondopbrengsten. Wij hebben besloten het perceel gelegen naast de woning aan de Oudendijk 162 te verkopen aan de eigenaren van die woning en dit perceel daarmee niet te betrekken in de loting (zie hieronder). Deze verkoop geschiedt wel conform de gestelde eisen in het kavelpaspoort en het bestemmingsplan. Uw raad wordt voorts voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende ons voornemen een overeenkomst aan te gaan met Pap Holding B.V. hierna: Pap) inzake het bouw- en woonrijp maken van de gronden die in eigendom zijn van deze ondernemer. Met deze ondernemer zijn wij - onder voorbehoud van besluitvorming door uw raad ter zake - overeengekomen dat deze werkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd voor een van te voren vastgesteld totaalbedrag welke de ondernemer vervolgens aan de gemeente vergoedt. Wij hebben geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bijgevoegde grondexploitatie (inclusief de toelichting daarop). Wij zijn van mening dat openbaarmaking van deze grondexploitatie (inclusief toelichting) de financiƫle, economische en juridische positie van de gemeente raakt, aantast en verzwakt, aangezien hierin vertrouwelijke financiƫle gegevens zijn opgenomen. Openbaarmaking van dit stuk weegt dan ook niet op tegen de benoemde belangen. Gelet op de artikelen 25, tweede en derde lid en 55, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur verzoeken wij uw raad de geheimhouding van de grondexploitatie te bekrachtigen.

Gepubliceerd 21-03-2017