Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1902267

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1902267

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1902267
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-03-2017 16:26:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vaststellen grondexploitatie Oudendijk 162A Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept Overeenkomst locatie Oudendijk Bijlage
Icoon voor documenttype 217009 Grondexploitatie Oudendijk voorblad Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Grondexploitatie Oudendijk rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Grondexploitatie Oudendijk rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1806186 B&W besluit
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage Grex Oudendijk Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Grondexploitatie Oudendijk Raadsbesluit