Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1899746

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1899746

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1899746
Onderwerp Vaststellen van de inhoudelijke en procesmatige kaders (schetsontwerp) voor het project recreatiegebied De Viersprong
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-03-2017 16:26:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 mei 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. Stemverklaring van fractie PvdA.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 april 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het voorstel door te geleiden als hamerstuk naar de raadsvergadering van 9 mei 2017