Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1899253

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1899253

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1899253
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk-Lindelaan
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-03-2017 16:26:13
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk-Lindelaan
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 07-03-2017
Gerelateerde zaak 1805094
Agendacommissie 21-03-2017
Raad 28-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bestemmingsplan '3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk - Lindelaan' is opgesteld om de uitvoering van woningbouwplannen op de gronden Oudendijk 162A en Lindelaan 2A mogelijk te maken. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Uw raad wordt verzocht een beslissing te nemen over de ingekomen zienswijzen en het bestemmingsplan '3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk - Lindelaan' vast te stellen.

Gepubliceerd 21-03-2017