Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1896888

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1896888

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1896888
Onderwerp Zienswijze van Van Pelt Vastgoed inzake de ontwerp 2e herziening structuurvisie Dordrecht 2040 - Zuidrand van Dubbeldam
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-03-2017 16:26:13
Onderwerp Zienswijze van Van Pelt Vastgoed inzake de ontwerp 2e herziening structuurvisie Dordrecht 2040 - Zuidrand van Dubbeldam
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Agendacommissie 21-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 21-03-2017