Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1887124

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1887124

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1887124
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om-niet'
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 15:04:32
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1604110 Nee Raadsinformatiebrief over proces herijking S.V. Vooren programma 26-11-2015
1604112 Nee Instemmen met het programma Tweede jaarschijf vestigingsplan en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet S.V. Vooren programma 26-11-2015
1604113 Nee Instemmen met terugkomend vastgoed als gevolg van eerste en tweede jaarschijf vestigingsplan onderwijshuisvesting S.V. Vooren programma 26-11-2015
1473247 Nee Raadsinformatiebrief over Eerste jaarschijf van het vestigingsplan Primair Onderwijs S.V. Vooren programma 15-04-2015
1389353 Nee Raadsinformatiebrief over herijking onderwijshuisvestingbeleid S.V. Vooren programma 20-11-2014
1214244 Nee Vaststellen Startnotitie Herijking Onderwijshuisvestingsbeleid S.V. Vooren programma 27-02-2014