Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1887124

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1887124

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1887124
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om-niet'
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 15:04:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1797259 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage Toekomstscenarios onderwijshuisvestingsbeleid.docx Algemeen
Icoon voor documenttype RAADSbesluit bekrachtigen geheimhouding bijlage.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om-niet' Voorblad stukken