Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1887124

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1887124

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1887124
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om-niet'
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 15:04:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 juni 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 mei 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief over doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om niet' ter kennisname te agenderen voor de raad. De wethouder zegt toe de commissie te informeren over vragen die nog niet beantwoord zijn.
De raad ontvangt over enkele weken een uitgewerkt voorstel. Dit wordt besproken bij de Kadernota.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 april 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit agendapunt te bespreken in de commissievergadering van 16 mei.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 11 april 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit agendapunt te verplaatsen naar een volgende commissievergadering.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 maart 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om-niet' te bespreken in de vergadering van 11 april. De politieke vraag is: steunen wij het voorstel van het college?