Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1887124

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1887124

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1887124
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om-niet'
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 15:04:32
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om-niet'
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 33 - Integraal Huisvestingsplan (IHP) en onderwijshuisvesting
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (P.J.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar PB Niersman-Olde Engberink, 078 770 4739 / E Veen, 078 770 4903
Datum B&W Besluit 21-02-2017
Gerelateerde zaak 1797259
Agendacommissie 21-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 16-03-2017