Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1887058

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1887058

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1887058
Onderwerp Wijzigen van de begroting over de budgetoverhevelingen 2016
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 15:04:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 maart 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 maart 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze wijzigingen van de begroting als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 maart.