Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1887058

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1887058

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1887058
Onderwerp Wijzigen van de begroting over de budgetoverhevelingen 2016
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2017 15:04:32
Onderwerp Wijzigen van de begroting over de budgetoverhevelingen 2016
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar GA Hagoort, 770 4155
Datum B&W Besluit 21-02-2017
Gerelateerde zaak 1796976
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het totale bedrag aan budgetoverhevelingen 2016 is iets lager dan u de afgelopen jaren gewend was. Het bedrag aan budgetoverhevelingen 2016 dat aan u wordt voorgelegd bedraagt € 2.126.747,--. Door adequate sturing op de realisatie van geplande activiteiten en stringente toepassing van de spelregels van budgetoverhevelingen blijven we in lijn met de in 2012 uitgesproken ambitie om zowel het totaalbedrag als het aantal budgetoverhevelingen zo beperkt mogelijk te houden. Met het overhevelen van de budgetten vragen wij u formeel toestemming om het lastentotaal van de betreffende programma's en producten in 2016 op te hogen, teneinde de activiteiten die met het budget beoogd zijn in 2017 te kunnen uitvoeren.

Gepubliceerd 16-03-2017