Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1887032

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1887032

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1887032
Onderwerp Vaststellen van Verordening tot wijziging van de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2017 10:13:58
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen van Verordening tot wijziging van de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1797226 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Wijzigen Verordening beschermd wonen 2016.docx Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Dordrecht - Verordening beschermd wonen 2017 - geconsolideerde versie.docx Bijlage
Icoon voor documenttype bijlage bij antwoordbrief aan wmo adviesraad REACTIE op advies wmo adviesraad 6febr2017.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Advies Beschermd Wonen en Opvang van de Wmo-adviesraden DAV-regio DEFIN 240117.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype (geconsolideerde versie) Nadere regels BWO gemeente Dordrecht 2017 Bijlage
Icoon voor documenttype (geconsolideerde versie) Beleidsregels BWO gemeente Dordrecht 2017 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1797226 B&W besluit
Icoon voor documenttype Besluit tot wijziging van de Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016-2, eerste wijziging B&W besluit
Icoon voor documenttype Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging B&W besluit
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 1797226 Algemeen
Icoon voor documenttype Beantwoording technische vragen fractie GroenLinks bij het Raadsvoorstel Beschermd Wonen Bijlage
Icoon voor documenttype Antwoord technische vragen nav commissiebehandeling verordening beschermd wonen en opvang Bijlage
Icoon voor documenttype A4 Amendement Persoonsgebonden Budget - 2.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1802901 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Stemming 2017-05-09 Amendement A4 Persoonsgebonden budget-2.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming 2017-05-09 Amendement A3 Persoonsgebonden budget-1.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A3 Amendement Persoonsgebonden Budget - 1.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A5 Amendement Zinvolle Dagbesteding.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming 2017-05-09 Amendement A5 Zinvolle Dagbesteding.pdf Amendement