Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 188531

Gemeente Dordrecht

Dossier - 188531

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 188531
Onderwerp Vaststellen verordening op de Auditcommissie Gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 29-05-2009 12:35:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 4 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen verordening op de Auditcommissie Gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype vaststellen verordening op de Auditcommissie Gemeente Dordrecht (raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verordening op de auditcommissie gemeente Dordrecht Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Verordening op de Auditcommissie- versie adviescommissie (Ontwerpbesluit) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verordening op de auditcommissie na commissiebehandeling (Ontwerpbesluit). Ontwerpbesluit Raad