Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 188531

Gemeente Dordrecht

Dossier - 188531

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 188531
Onderwerp Vaststellen verordening op de Auditcommissie Gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 29-05-2009 12:35:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juni 2009 14:00
Besluit:
De raad stelt de verordening met algemene stemmen vast.
Vergadering - Financiƫn - dinsdag 2 juni 2009 20:15 - Adviescommissie
Besluit:
De heer Wagemakers, wnd. voorzitter van de Auditcommissie i.o. licht de verordening toe en beantwoordt de vragen van de leden van de adviescommissie.
Hij zegt toe te kijken op welke wijze art 3. lid 8, art. 9,lid 4 en de toelichtingen op de artikelen 1, 3 en 5 kunnen worden aangepast, zodat recht wordt gedaan aan de opmerkingen die over deze artikelen zijn gemaakt.
De adviescommissie adviseert deze verordening als kort bespreekpunt te agenderen voor de gemeenteraad van 16 juni 2009. Waarbij in de discussie aandacht is voor de uitgangpunten en de bestaansgeschiedenis van de Auditcommissie.