Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 188531

Gemeente Dordrecht

Dossier - 188531

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 188531
Onderwerp Vaststellen verordening op de Auditcommissie Gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 29-05-2009 12:35:30
Onderwerp Vaststellen verordening op de Auditcommissie Gemeente Dordrecht
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.V.E. Verboom
Datum B&W Besluit 12-05-2009
Adviescommissie 02-06-2009
Raad 16-06-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Als uitvloeisel van Raad van Zet is het afgelopen half jaar een Auditcommissie i.o. actief geweest. Deze commissie heeft zich o.a. beziggehouden met het formuleren van een voorstel met betrekking tot de uitgangspunten, taken en bevoegdheden en de inrichting van de Auditcommissie. De Auditcommissie i.o. heeft haar voorstel (inclusief de bijbehorende verordening) voorgelegd aan het presidum. Hierop heeft het presidium op 12 mei jl. besloten dat dit voorstel ter behandeling in de adviescommissie van 2 juni a.s. kan worden geagendeerd. Hierbij wordt u aangeboden het raadsvoorstel met daarin de uitgangspunten en de verordening op de Auditcommissie Dordrecht. Hierbij treft een gewijzigd ontwerpbesluit (de verordening) aan, waarin in de artikelen 3, lid 8 en 9, lid 4 wijzingen- conform de toezegging van de voorzitter van de Auditcommissie- wijzingen zijn doorgevoerd. Daarnaast zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd in de toelichingen de artikelen 1, 3 en 5. U wordt voorgesteld geformuleerde uitgangspunten in te stemmen en de Verordening op de Auditcommissie gemeente Dordrecht vast te stellen.
Gepubliceerd 29-05-2009