Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1883426

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1883426

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1883426
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Motie M37A Slimmer, Sneller en Duurzamer Doordrecht
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-03-2017 16:26:13
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Motie M37A Slimmer, Sneller en Duurzamer Doordrecht
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 37 - Verkeersplannen en verkeersmaatregelen
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AWTM van der Burgt, tel.no. 770 4931
Datum B&W Besluit 14-02-2017
Gerelateerde zaak 1772674
Agendacommissie 21-03-2017
Raad 28-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de motie "Slimmer, Sneller en Duurzamer Doordrecht" wordt gevraagd om in overleg te gaan met relevante partners (opleidingsinstanties) met de intentie om technologische vernieuwingen te genereren die bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming bij de verkeerslichtenregelingen in Dordrecht en elders in den lande. In een overleg met vertegenwoordigers van uw raad is uitgelegd en toegelicht hoe de verkeerslichtenregelingen binnen Dordrecht worden ontworpen en beheerd. Hierbij worden de landelijke richtlijnen en innovaties gevolgd. Wij zijn van mening dat, gezien het relatief gering aantal verkeerslichtenregelingen in Dordrecht en het ontbreken van voldoende financiƫle en personele middelen, er geen ruimte is voor het uitvoeren van fundamenteel onderzoek en innovaties in Dordrecht op het gebied van verkeerslichtenregelingen. Binnen de huidige middelen wordt het structureel functioneel beheer momenteel zo goed mogelijk uitgevoerd. Dordrecht volgt de landelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en biedt waar mogelijk studenten de kans om stage- en afstudeeronderzoeken te doen.

Gepubliceerd 21-03-2017