Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1883353

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1883353

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1883353
Onderwerp Raadsinformatiebrief over planning afweging aandeelhouderschap Eneco
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 21-02-2017 14:58:23
Onderwerp Raadsinformatiebrief over planning afweging aandeelhouderschap Eneco
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 135 - Eneco
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar PHF Kennedie, tel.no. 770 4154
Datum B&W Besluit 14-02-2017
Gerelateerde zaak 1793081
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Deze brief is bedoeld om u te informeren over het afwegingsproces met betrekking tot de aandelen van Eneco Groep NV. Het is wenselijk dat de raad en ook de commissie bestuur en middelen tijd reserveert om voorstellen hieromtrent te kunnen behandelen in de periode juni/juli 2017. In eerste instantie in beslotenheid, maar ook in een openbaar gedeelte, zodat de lokale besluitvorming op hoofdlijnen kan worden gecommuniceerd met de andere aandeelhouders en met de onderneming.

Gepubliceerd 21-02-2017