Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1882067

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1882067

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1882067
Onderwerp Vaststellen Procedure advisering nieuwe uitzendmachtiging lokale omroep
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 22-02-2017 09:25:35
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Procedure advisering nieuwe uitzendmachtiging lokale omroep Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Procedure advisering nieuwe uitzendmachtiging lokale omroep Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 1793339 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1798096 Raadsbesluit