Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1882035

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1882035

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1882035
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vestiging coffeeshops buiten de binnenstad
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-03-2017 14:07:35
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1788392 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Plattegrond coffeeshops Dordrecht.docx Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Passage uit coffeeshopbeleid inzake vestiging nieuwe coffeeshops.docx Algemeen
Icoon voor documenttype Brief beantwoording omwonenden over verplaatsing coffeeshop 't Geeltje Bijlage
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 18 april 2017 BM Sprekersplein coffeeshops Verslag
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over vestiging coffeeshops buiten de binnenstad Voorblad stukken