Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1878951

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1878951

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1878951
Onderwerp Brief van Jongerenraad over problemen met de jeugdzorg
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2017 13:39:36
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 maart 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De jongerenraad is ter vergadering aanwezig en licht haar ideeën toe. Zij willen graag jongeren interviewen om de problematiek rondom jeugdhulp in kaart te brengen. Hierbij gaat het naar verwachting met name over onbekendheid bij jongeren over de hulpmogelijkheden. Zij vragen de commissie aan welke informatie zij behoefte heeft, zodat zij dat mee kunnen nemen in de interviews. De commissie spreekt haar waardering uit voor het initiatief van de jongerenraad en geeft een aantal suggesties mee. Mochten fracties later nog wensen of ideeën hebben dan kunnen zij via de griffie dit altijd nog aan de jongerenraad laten weten. De commissie besluit dat hiermee de brief voldoende is besproken.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie gaat in op de uitnodiging van de Jongerenraad en besluit het onderwerp te betrekken bij de aanstaande themabijeenkomst Jeugd (21 maart).