Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1878094

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1878094

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1878094
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Schil, locatie hotel Vrieseplein
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2017 10:59:27
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Schil, locatie hotel Vrieseplein
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 07-02-2017
Gerelateerde zaak 1787407
Agendacommissie 14-02-2017
Raad 14-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 16-02-2017