Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1878070

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1878070

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1878070
Onderwerp Instemmen met suppletieaanvraag Conventionele Explosieven Wilhelminahaven en Sumatraplein-Oranjepark
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2017 10:27:30
Onderwerp Instemmen met suppletieaanvraag Conventionele Explosieven Wilhelminahaven en Sumatraplein-Oranjepark
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 145 - Fysieke veiligheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R Schellevis, 770 4200
Datum B&W Besluit 07-02-2017
Gerelateerde zaak 1788842
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeente kan, in het kader van het gemeentefonds, een rijksbijdrage krijgen voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven (CE). Daartoe dient een suppletieverzoek voor 1 maart ingediend te zijn. Hiervoor volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de totale kosten zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de bijdrage.

Gepubliceerd 09-02-2017